Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
FCC FCC Shenzhen EBO Testing Center EFEST BATTERY 18650, 26650, 20700, 18350, 14500, 18500, 16340, 10440, 14650, 26500 2017-10-17 ~ Đã xác minh
CE CE Shenzhen EBO Testing Center EFEST BATTERY 18650, 26650, 20700, 18350, 14500, 18500, 16340, 10440, 14650, 26500 2017-10-17 ~ Đã xác minh
FCC FCC Shenzhen EBO Testing Center SODA CHARGER 2017-10-17 ~ Đã xác minh
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
EFESTK2 ZL 2017 3 0203968.9 EFESTK2 APPEARANCE_DESIGN 2017-12-05 ~ Đã xác minh
EFESTQ2 ZL 2017 3 0204166.X EFESTQ2 APPEARANCE_DESIGN 2017-12-15 ~ Đã xác minh
SODA ZL 2013 3 0342983.3 SODA APPEARANCE_DESIGN 2014-05-07 ~ Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Efest 19443633 Efest Consumer Electronics>>Other Consumer Electronics 2017-05-07 ~ 2027-05-06 Đã xác minh
IMR 12695494 IMR Electrical Equipment & Supplies>>Industrial Controls>>Other Electrical Equipment 2014-10-21 ~ 2024-10-20 Đã xác minh
Efest 10103263 Efest Consumer Electronics>>Other Consumer Electronics 2013-01-07 ~ 2023-01-06 Đã xác minh
BlueTooth 4.0 BLE Module D025490 BlueTooth 4.0 BLE Module Consumer Electronics>>Chargers,Batteries & Power Supplies>>Charger & Adapter 2015-01-11 ~

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 11 - 20 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này